T & C

  1. Bộ Quà Tặng Điện Tử Mobile Gift được sử dụng để trao đổi sản phẩm, hàng hoá và / hoặc dịch vụ từ hệ thống đổi quà Mobile Gift.

  2. Bộ Quà Tặng Điện Tử Mobile Gift không thể được trao đổi một phần. Bạn sẽ không được hoàn lại tiền thừa nếu sử dụng ít hơn giá trị thực của Mobile Gift. Người dùng phải thêm tiền mặt và / hoặc hình thức thanh toán khác được chấp nhận bởi các nhà cung cấp nếu sử dụng nhiều hơn giá trị thực của Mobile Gift.

  3. Các quy trình, điều khoản và điều kiện đặc biệt để sử dụng Mobile Gift sẽ được áp dụng khác nhau tại các nhà cung cấp khác nhau. Thông tin của những nhà cung cấp có điều khoản bổ sung và điều kiện riêng được cập nhật tại website www.mobilegift.vn.

  4. Tất cả các điều khoản và điều kiện cho việc sử dụng Bộ Quà Tặng Điện Tử Mobile Gift tại bất kỳ nhà cung cấp nào trong hệ thống, có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước dựa vào chính sách của các đối tác và công ty Gift Network. Để cập nhật thông tin mới nhất vui lòng xem tại website www.mobilegift.vn.

  5. Mã Mobile Gift đã quá thời hạn sử dụng sẽ không được chấp nhận tại địa điểm đổi quà.

  6. Gift Network không chịu trách nhiệm một phần / toàn bộ về việc mua / sử dụng thực phẩm, hàng hóa / dịch vụ của người sử dụng tại các nhà cung cấp trong hệ thống của Gift Network nếu họ gây mất mát / hư hỏng / chấn thương / chết / các vấn đề khác liên quan đến sự an toàn, chất lượng, sạch sẽ , giá cả hay dịch vụ.

  7. Khách hàng và trong trường hợp bao gồm người dùng Mobile Gift đồng ý và xác nhận rằng Gift Network không đại diện và / hoặc bảo hành đối với sản phẩm, hàng hoá và / hoặc dịch vụ được cung cấp và / hoặc được bán bởi các nhà cung cấp trong hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn đến chất lượng, độ chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với mục đích của sự hoàn chỉnh của sản phẩm, hàng hoá và / hoặc dịch vụ.

  8. Khách hàng và trong trường hợp này, bao gồm cả người sử dụng Mobile Gift phải làm việc với các nhà cung cấp hoặc các bên liên quan để yêu cầu chịu trách nhiệm nếu có những điều không thể và / hoặc không phù hợp với hàng hoá dịch vụ / hoặc cơ quan bảo lãnh và chính sách bảo hành của các nhà cung cấp này.

  9. Thông tin chi tiết về các điều khoản và điều kiện do Gift Network áp dụng, bạn có thể liên hệ dịch vụ khách hàng theo số (08) 7303 6768.