T & C

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN (Terms and Conditions)

Ứng dụng Esteem Gift được phép sử dụng cho tất cả người dùng có sở hữu mã quà tặng Esteem Gift/Mobile Gift. (The Esteem Gift application is valid for use by all the consumers who owns the Esteem Gift/Mobile Gift code.) Tiền thối sẽ không được áp dụng cho các giao dịch nhỏ hơn mệnh giá của mã quà tặng Esteem Gift/Mobile Gift. (Change will not be given for transactions less than the face value of the Esteem Gift/Mobile Gift code.) Mã quà tặng Esteem Gift/Mobile Gift không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. (Esteem Gift/Mobile Gift code is not subjected to convert to cash.) Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng chăm sóc khách hàng theo số (028) 7303-6768 hoặc qua e-mail tại support@giftnetwork.vn (For customer inquiries, you may reach us through our customer care hotline at (028) 7303-6768 or via e-mail at support@giftnetwork.vn)

PHÁP LÝ (Legal Mentions)

Bạn chỉ có thể tải xuống hoặc in thông tin từ trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Sao chép một phần hoặc toàn bộ bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của Công ty Mạng Lưới Quà sẽ ​​bị coi là giả mạo và bất hợp pháp. Công ty Mạng Lưới Quà không bảo đảm rằng thông tin trên trang này không có sai sót hoặc không chính xác và từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Thông tin trên trang sẽ được cập nhật hoặc bổ sung định kỳ mà không cần thông báo trước. Trang này và tất cả các trang của trang web đều là tác phẩm gốc do Công ty Mạng Lưới Quà sở hữu. (You may only download or print information from this site for non-commercial personal use. Partial or complete reproduction by electronic or other means without Gift Network Company express written consent shall be deemed counterfeiting and is illegal. The Gift Network Company makes no warranty that the information on this site does not contain errors or inaccuracies and disclaims any liability. Information on the site will be updated or supplemented periodically without prior notice. This page and all site pages are original works owned by Gift Network Company.)

Chính sách Bảo mật và Riêng tư (Security and Privacy Policy)

Bảo mật dữ liệu của bạn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại Công ty Mạng Lưới Quà. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo rằng bạn được bảo vệ khi đăng ký thông tin của mình trên bất kỳ nền tảng kỹ thuật số nào của chúng tôi. (The security of your data is one of our top priorities here at The Gift Network Company. That is why we’ve undergone the necessary precautions to ensure that you are protected when you register your information in any of our digital platforms.) Thông tin cá nhân bạn gửi khi đăng ký sẽ được bảo vệ bằng SSL (Lớp cổng bảo mật) và được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu bảo mật của chúng tôi. (The personal information you will submit upon registration is protected using SSL (Secure Socket Layer) encryption and is kept in a secured database within our servers.) Bằng cách đồng ý với chính sách bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình. Bạn có thể tin tưởng chúng tôi rằng chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài tổ chức. (By agreeing to our security and privacy policy, you are allowing us to collect and use your personal information to help us improve our services. You can trust us that we will not share or sell your personal information outside the organization.) Tuy nhiên, có thể có những trường hợp ngoại lệ yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi có căn cứ để tin rằng cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc cho các mục đích thực thi pháp luật. Công ty Mạng Lưới Quà cam kết tuân thủ quy định Nhà Nước về Bảo mật Dữ liệu của Việt Nam. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước. (However, there may be exceptional circumstances which may require us to disclose personal information such as when there are grounds to believe that it would be necessary to prevent threat to life or health or for law enforcement purposes. The Gift Network Company is committed to complying with the Data Privacy Regulation of Vietnam. This policy may change from time to time without prior notice.)

Địa chỉ IP and cookies (IP address và Cookies)

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt có sẵn, để quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động và mẫu duyệt web của người dùng của chúng tôi và không nhận diện bất kỳ cá nhân nào. (We may collect information about your computer, including where available your IP address, operating system and browser type, for system administration and to report aggregate information to our advertisers. This is statistical data about our users' browsing actions and patterns, and does not identify any individual.) Vì lý do tương tự, chúng tôi có thể lấy thông tin về việc sử dụng internet chung của bạn bằng cách sử dụng tệp cookie được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie chứa vài dữ kiện được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn. Nó giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa tốt hơn. (For the same reason, we may obtain information about your general internet usage by using a cookie file which is stored on the hard drive of your computer. Cookies contain information that is transferred to your computer's hard drive. They help us to improve our site and to deliver a better and more personalised service.)

Chúng được dùng để: (They enable us)

ước tính lượng quy mô thị trường và tìm hiểu thói quen sử dụng. (To estimate our audience size and usage pattern.) lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, từ đó cho phép chúng tôi tùy chỉnh trang web của mình theo sở thích cá nhân của bạn. (To store information about your preferences, and so allow us to customize our site according to your individual interests.) Để gia tăng tốc độ tìm kiếm của bạn. (To speed up your searches.) Để nhận ra bạn khi bạn quay trở lại trang web của chúng tôi. (To recognise you when you return to our site.) Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của mình, cài đặt này cho phép bạn từ chối cài đặt cookie. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được vào một số phần của trang web của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp cookie khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi. (You may refuse to accept cookies by activating the setting on your browser which allows you to refuse the setting of cookies. However, if you select this setting you may be unable to access certain parts of our site. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies when you log on to our site.)